WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

ŻYJ BEZ STRESU, ŻYJ BEZ BÓLU

  Uniwersytecki Program Edukacyjny

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Nr umowy o dofinansowanie: POWR.03.02.00-00-T229/18-00 

 

Tytuł projektu: ŻYJ BEZ STRESU, ŻYJ BEZ BÓLU - Uniwersytecki Program Edukacyjny

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie

 

Celem projektu jest:

rozwój kompetencji poznawczych i osobistych u min. 550 osób żyjących w przewlekłym stresie i /lub cierpiących na przewlekły ból poprzez uczestnictwo w programie kształcenia dla niestandardowych odbiorów uczelni pt.: Program Edukacyjny Żyj bez stresu, żyj bez bólu realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie, w ramach III misji uczelni do dnia 31.12.2021 r.

 

Uczestnicy projektu:

618 Kobiet (K) i 69 Mężczyzn (M) z czego 667 os. doświadczających w życiu codziennym stresu, przez co narażeni są w przyszłości na dolegliwość przewlekłego bólu, w tym bólu urogenitalnego u Kobiet spowodowanego wulwodynią oraz dodatkowo 20 w charakterze Ambasadorek.

 

Rezultatem będzie opracowanie kompleksowego, innowacyjnego programu edukacyjnego Żyj bez stresu, żyj bez bólu, w efekcie którego min. 550 osób podniesie kompetencje osobiste poprzez udział w wykładach, warsztatach, spotkaniach.

 

Okres realizacji projektu: 02 stycznia 2019 – 31 grudnia 2021 r. 

 

Dofinansowanie projektu z UE: 954 159,04 zł

 

Lider Projektu  – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Partner 1 - TERPA Sp. z o.o. Sp. k. 

Partner 2 - Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

Komunikaty

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTATACH 

 

Radzenie sobie ze stresem sposobem na uniknięcie przewlekłego bólu​

 

Sprawdź szczegóły

 

 

 

Najbliższy wykład pt. Ból w życiu człowieka odbędzie się 29.02.2020 r. 

 

Sprawdź szczegóły

Ankieta

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi ankietami.