WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Kobiece kawiarenki

Zapraszamy do udziału w spotkaniach!

Spotkania adresowane są do kobiet zaangażowanych m.in. w działalność organizacji pozarządowych, pracownicy instytucji kultury, ochrony zdrowia, matki dzieci niepełnosprawnych.

 

Podczas spotkań będą  poruszane tematy związane z bólem, stresem,  upowszechnianiem wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z tymi problemami oraz możliwościami angażowania innych kobiet do działań prozdrowotnych w swoich społecznościach.