WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Kobiece kawiarenki

Zapraszamy do udziału w spotkaniach!

Spotkania adresowane są do kobiet zaangażowanych m.in. w działalność organizacji pozarządowych, pracownicy instytucji kultury, ochrony zdrowia, matki dzieci niepełnosprawnych.

 

Podczas spotkań będą  poruszane tematy związane z bólem, stresem,  upowszechnianiem wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z tymi problemami oraz możliwościami angażowania innych kobiet do działań prozdrowotnych w swoich społecznościach.

 

 

Najbliższe spotkanie w ramach kobiecych kawiarenek odbędzie się 10.12.2019 r. o godz. 17.30

 

Lokalizacja: Agroturystyka Stara Szkoła Grażyna Chodoła Łęka 25 24-100 Puławy 

 

Program:

- Powitanie uczestników oraz przybliżenie tematyki projektu i spotkania.

- Ewelina Tadasiewicz -Instruktor Fitness, Trener Personalny Wpływ aktywności fizycznej na redukcję stresu. 

- Przerwa kawowa.

- Edyta Daniluk – Psycholog, Trener Biznesu Żyj bez stresu , żyj bez bólu. 

- Pytania i dyskusja. 

- Zakończenie spotkania, podsumowanie.  

 

 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

 

Kontakt:

Dorota Ozimek 

Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych 

Tel.: 81 533 12 17

zyjbezstresu.flop@gmail.com