WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Kontakt

Skontaktuj się z nami

 

Aktualności dotyczące projektu:

 

 

Koordynatorzy projektu:

 

 

Hanna Kulpa
Dział ds. Funduszy Europejskich
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Al. Racławickie 1
20-059 Lublin

hannakulpa@umlub.pl
Tel.: 81 448 52 97

 

 

Patrycja Manowska 

Ośrodek Terpa 

ul. Pogodna 34

20-333 Lublin

osrodek@terpa.eu

Tel.: 512-296-683

 

 

 

Dorota Ozimek

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich 

Organizacji Pozarządowych

ul. Krakowskie Przedmieście 53

20-076 Lublin

Tel.: 81 533 12 17

       791227731

biuro@flop.lublin.pl

zyjbezstresu.flop@gmail.com