WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

O projekcie

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wyjątkowym projekcie pt. „Żyj bez stresu, żyj bez bólu - Uniwersytecki Program Edukacyjny”,  który realizowany jest we współpracy z Partnerami: Ośrodkiem Terpa w Lublinie oraz Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w terminie: 02.01.2019 - 31.12.2021. Wszelkie działania w projekcie skierowane do Uczestniczek/Uczestników są bezpłatne. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.
     

 

 

Celem projektu jest wsparcie osób żyjących w przewlekłym stresie lub cierpiących na przewlekły ból. Uczestnicy projektu to osoby, które żyjąc w codziennym stresie narażone są w przyszłości na dolegliwości fizyczne - w szczególności przewlekły ból, w tym ból urogenitalny spowodowany wulwodynią.

 

W ramach projektu zaplanowano szereg działań takich jak: 

- wykłady 

- warsztaty dotyczące radzenia sobie ze stresem

- warsztaty rozwoju osobistego

 

W trakcie realizacji projektu zostaną wybrane Ambasadorki, które w mediach będą nagłaśniać problem bólu kobiecego.

 

Planowane jest ponadto zorganizowanie spotkań – kawiarenek na terenie kilku miast w województwie lubelskim po to, aby uczestnicy mogli w nieformalnych warunkach porozmawiać  i dowiedzieć się więcej o możliwościach radzenia sobie z bólem.

 

Projekt jest unikalną inicjatywą, konsolidującą społeczność lokalną wokół problematyki bólu oraz propagującą wzorce zachowań prowadzące do poprawy jakości życia. Problem wulwodynii dotyka do 16 % kobiet na różnym etapie życia. Zwykle rozpoczyna się u młodych kobiet, ale może również występować u kobiet po menopauzie, a nawet dzieci. Lublin jest miejscem szczególnym, ponieważ to tutaj dzięki Nagrodzie National Vulvodynia Association w USA powstał Ośrodek leczenia przewlekłego bólu urogenitalnego, stworzony przez dr n. med. Ewę Baszak – Radomańską (Terpa). Dzięki udziałowi tego Ośrodka w projekcie Uczestnicy projektu będą mogli otrzymać kompleksowe wsparcie i pomoc w walce z bólem.

 

W projekcie podjęto już szereg działań, wśród których w najbliższym czasie organizowane będą wykłady otwarte inaugurujące realizację projektu, zaplanowane symbolicznie na dzień 8 marca 2019, na które serdecznie Państwa zapraszamy. 

Galeria zdjęć

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi zdjęciami.


Komunikaty

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTATACH 

 

Radzenie sobie ze stresem sposobem na uniknięcie przewlekłego bólu​

 

Sprawdź szczegóły

 

 

 

Najbliższy wykład pt. Ból w życiu człowieka odbędzie się 29.02.2020 r. 

 

Sprawdź szczegóły